Aanmelden zorg

Wij hebben geen wachttijden.

Je kunt ons altijd bellen of mailen voor zorgondersteuning. Dit kan voor jezelf zijn, maar ook voor je kind of ouder. Daarnaast kunnen verwijzers, zoals ggz-instellingen en gemeenten contact met ons opnemen voor een zorgvraag van een cliënt. 
In een kennismakingsgesprek bespreken we de zorgvraag. Daar nemen we de tijd voor. Als blijkt dat we je goed verder kunnen helpen maken we een vervolgafspraak.  In dat gesprek komt ook de financiering ter sprake. De ondersteuning die wij bieden kost geld. We leggen je graag uit op welke manier dit geregeld is. Er zijn verschillende vormen van financiering. De bekostiging van onze zorgondersteuning komt vanuit de WMO, de Zorgverzekeringswet of middels een PGB. Wij ondersteunen bij het regelen van de financiering. 

Als we verder gaan en de financiering geregeld is sluiten we een zorgovereenkomst met elkaar af. Daarin staan afspraken over welke ondersteuning je krijgt en voor hoe lang. 
We maken samen een plan van aanpak en gaan aan de slag!

Bel 0318 652500 of
Meld je hier aan: